SJ Univer - шаблон joomla Продвижение

ВСУ

Европейската комисия присъжда Логото за човешки ресурси на университети, изследователски организации и финансиращи организации, които изпълняват принципите, залегнали в Хартата на европейските учени и Кодекса за наемане на изследователи.

Стратегията за човешки ресурси за изследователите, въз основа на която се присъжда Логото за човешки ресурси, е средство, което подпомага работодателите и финансиращите институции да приложат принципите на Хартата и Кодексът на практика. Тя има следните характеристики:
Тя се изпълнява от университети, изследователски институции и финансиращи организации на доброволна основа.
Изработва се въз основа на вътрешна самооценка и вземайки предвид автономията на институцията.
Процедурата за присъждане е опростена и олекотена в смисъл на това, че се избягват сложни процедури и се отчита разликата между институциите и националните изследователски системи.

За да се развие "Стратегията за развитие на човешките ресурси за изследователите" се преминава през пет стъпки.
Вътрешен анализ на институцията, включващ всички заинтересовани страни, за да се сравнят политиките и практиките с принципите на Хартата и Кодекса.
Въз основа на резултатите от този анализ институцията си развива собствена Стратегия за човешки ресурси за изследователите, която трябва да включва конкретен план за действие. Този документ се публикува на уеб страницата на институцията.
Анализът и планът за действие се преглеждат и приемат от ЕК. Институцията получава логото и има право да го използва, когато прецени за необходимо.
Прогресът за изпълнение на стратегията и планът за действие е предмет на самооценка след две години.
Провежда се външна оценка поне на всеки четири години.

Вътрешен анализ на ВСУ

Абонамент за новини

Абонамент за бюлетин на Студентски съвет. Всички полета със * са задължителни .
НПСС

ЗА КОНТАКТИ С НАС

Може да се свържете с екипа на Студентски съвет на посочените контакти:

Адрес: 9007 Варна, к.к. "Чайка",
ул. „Янко Славчев“, офис А233

е-mail: sc@vfu.bg 

телефон: 052/359 622
Facebook: www.fb.com/studentVFU