SJ Univer - шаблон joomla Продвижение
 

ВСУ

  • АКРЕДИТАЦИЯ

ВСУВарненският свободен университет „Черноризец Храбър”, получи трета институционална акредитация за максимален 6-годишен период с оценка 9.12 при най-високата възможна 10. Документът се издава от Националната агенция по оценяване и акредитация. Оценката, която университетът получи, е една сред най-високите давани на висшите училища у нас.

Високата акредитационна оценка на висшето училище е в отговор на усилията за непрекъснато подобряване на качеството на образованието и адаптирането на учебните програми и подготовката на студентите към динамичните условия на пазара на труда. Тя гарантира високото качество на академичния продукт и стратегическото развитие на научно-изследователската дейност.

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии във ВСУ
- Акредитирани докторски програми във ВСУ


  •  СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВО

UKAS BGНа 28 февруари 2013 г. университетът беше ресертифициран за четвърти път от Международната сертифицираща организация BUREAU VERITAS Certification в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008 и получи сертификати с акредитации от UKAS (Великобритания) и ANAB (САЩ) за срок от 3 години.

ISO е Международна организация по стандартизация, в която участват организации от над 100 страни в света. Тя разработва различни стандарти за управление на качеството в редица сфери на деловия живот.

Стандартите на ISO са приети от Европейския комитет по стандартизация (CEN) и заместват националните с общоприети международни стандарти. Те служат за подобряване на комуникацията и развитието на международната кооперация в световен мащаб.

Област на сертификация на ВСУ по ISO 9001:2008 за периода 2013 – 2016 г. включва:
- Предлагане на акредитирано висше образование, провеждане на следдипломна квалификация и специализация, преквалификация и обучение през целия живот.
- Извършване на научноизследователска и експертно-консултантска дейност.
- Разработване и участие в международни и национални научно-приложни проекти и инициативи.
- Осигуряване на междууниверситетско сътрудничество и академична мобилност на преподаватели и студенти, в т.ч. и в съответствие със системата за трансфер на академични кредити (ECTS).
- Осъществяване на стопанска дейност, пряко свързана или помощна за основната дейност на университета.

ANAB BGЦели, които си поставя ВСУ с внедряването на ISO 9001:2008:
- постоянно усъвършенстване качеството на академичния продукт;
- осъществяване програмна акредитация на професионални направления и на специалностите от регулираните професии в съответствие с промените в Закона за висше образование;
- адаптивност и гъвкавост на пазара на образователните услуги;
- ефективно реализиране на научния продукт в условията на пазарна икономика;
- интегриране в глобалното академично пространство.

Предимствата от действието на университетската системата за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2008, се проявяват в следните направления:
- Независимо и обективно оценяване на системата за управление на качеството.
- Въвеждане на ясни критерии и показатели на дейността на отделното звено.
- Стимулиране на системно и акуратно водене на документацията.
- Своевременно и обективно разкриване и дефиниране на проблемите.
- Подпомагане на ръководството при вземане на управленски решения.

Абонамент за новини

Абонамент за бюлетин на Студентски съвет. Всички полета със * са задължителни .
НПСС

ЗА КОНТАКТИ С НАС

Може да се свържете с екипа на Студентски съвет на посочените контакти:

Адрес: 9007 Варна, к.к. "Чайка",
ул. „Янко Славчев“, офис А233

е-mail: sc@vfu.bg 

телефон: 052/359 622
Facebook: www.fb.com/studentVFU