SJ Univer - шаблон joomla Продвижение

ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ НА СТУДЕНТИТЕ

При внасяне на семестриалните такси, студентите редовно обучение, които нямат навършена 26-годишна възраст и не подлежат на здравно осигуряване на друго основание, съгласно Закона за здравното осигуряване, следва да попълнят декларация, която трябва да предадат в стая 110 или стая 112 във ВСУ “Черноризец Храбър“.
Информация относно здравноосигурителния статус може да получите на тел. 052/ 359 53 и в стая №112 във ВСУ “Черноризец Храбър“.

Здравно осигуряване на студенти редовно обучение за ОКС "бакалавър" и за ОКС "магистър"
На здравно осигуряване подлежат всички студенти редовна форма на обучение, паралелно обучение, прекъснали по болест, прекъснали поради бременност и раждане, прекъснали поради слаб успех и всички видове студенти, които са прекъснали, но са запазили студентските права.

Необходими условия:
1. Да подават задължително декларация за здравно осигуряване:
    • в началото на всяка учебна година;
    • при прекъсване на обучението си;
    • при започване или прекратяване на работа.
2. Възраст - ненавършени 26 години.
3. Да не се осигуряват по трудови или граждански правоотношения, по които се дължат здравно-осигурителни вноски.
4. Да не получават наследствена или инвалидна пенсия.
5. По отношение на докторантите, изискванията за здравно осигуряване са същите, както при студентите, с изключение на възрастовата граница от 26 години.

Важно за първокурсниците!
Студенти-първокурсници се осигуряват на това основание от месец октомври на текущата година.
За периода юли-септември завършилите средното си образование през текущата година следва сами да заплатят здравно-осигурителните си вноски.
Национална агенция за приходите призовава всички студенти-първокурсници да проверят здравноосигурителния си статус.
При повече от три неплатени вноски губите здравните си права!

Студентите в задочна форма на обучение са самоосигуряващи се лица и трябва сами да плащат осигуровките си.
Важно за чуждестранните студенти – редовно обучение!
За да бъдат осигурени, чуждестранните студенти (редовна форма на обучение) трябва да посетят НАП с личните си документи, за да получат личен номер за здравно осигуряване, който да представят в университета.

Може да изчислите сумата, която трябва да платите, чрез калкулатора на НАП. Вноски се плащат чрез интернет, по банков път и чрез пощенски запис по образец.
ТУК може да проверите здравния си статус и да използвате здравноосигурителния калкулатор!
За повече информация - www.nap.bg  и тел. 0700-18-700 (на цената на един разговор).

Бъди отговорен към себе си!

Абонамент за новини

Абонамент за бюлетин на Студентски съвет. Всички полета със * са задължителни .
НПСС

ЗА КОНТАКТИ С НАС

Може да се свържете с екипа на Студентски съвет на посочените контакти:

Адрес: 9007 Варна, к.к. "Чайка",
ул. „Янко Славчев“, офис А233

е-mail: sc@vfu.bg 

телефон: 052/359 622
Facebook: www.fb.com/studentVFU