SJ Univer - шаблон joomla Продвижение

СЕМЕСТРИАЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

СПЕЦИАЛНОСТ І КУРС ІІ КУРС  ІІІ КУРС   ІV,V,VІ  КУРС 
ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Психология 1 200 960 1 190 940 1 180 930 1 170 920
Психология - на чужд език 1 800 - - - - - - -
Психология - на български и чужд език 1 500 - - - - - - -
Международни отношения - - - - - - 1 170 -
Международни отношения и право 1 260 - 1 250 - 1 240 - - -
Право 1 300 1 080 1 250 1 070 1 180 1 060 1 170 1 050
Бизнес администрация и мениджмънт 1 200 960 1 190 940 - 930 1 170 920
Публична администрация и мениджмънт 1 200 960 - 940 - 930 1 170 920
Бизнес мениджмънт в туризма - - - - 1 180 930 - -
Международен бизнес мениджмънт - - - - 1 180 930 - -
Финанси и счетоводство 1 200 960 - - - - 1 170 920
Международни икономически отношения 1 260 960 - - - 930 1 170 920
Международен маркетинг - - - - - - 1 170 920
Информатика - - - - - - 1 170 920
Информатика и компютърни науки 1 200 960 1 190 940 1 180 930 - -
Информатика и компютърни науки - на чужд език 1 800 - - - - - - -
СПЕЦИАЛНОСТ І КУРС ІІ КУРС  ІІІ КУРС  ІV,V,VІ  КУРС 
ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Архитектура 1 920 - 1 870 - 1 760 - 1 700 -
Дизайн 1 420 - 1 370 - - - - -
Дизайн за архитектурна среда - - 1 370 - 1 320 - 1 270 -
Графичен дизайн - - - - - - 1 270 -
Строителство на сгради и съоръжения 1 440 1 170 1 390 1 150 1 350 1 100 1 330 1 080
Строителство на сгради и съоръжения - на чужд език 2 160 - - - - - - -
ПБЗН 1 200 960 1 190 940 1 180 930 1 170 920
ПБЗН - на чужд език 1 800 1 440 - - - - - -
Мода и мениджмънт в модата 1 200 - 1 190 - 1 180 - 1 170 -
Хореография 1 200 960 1 190 940 1 180 930 1 170 920
Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство 1 200 960 - - - - - -
ЗНС 1 200 960 1 190 940 1 180 930 1 170 920
ППООР 1 200 960 1 190 940 1 180 930 1 170 920
Международно право и сигурност 1 200 960 - - - - - -
Политология - 960 - - - - - -
 

АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ  

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ СУМА
Издаване на дубликат на:  
        - фактура 20 лв.
        - студентска книжка 50 лв.
        - сертификат за равнище на владеене на чужд език 50 лв.
        - диплома 
- европейско дипломно приложение
200 лв. 
100 лв.
        - свидетелство за професионална квалификация 100 лв.
        - удостоверение за допълнително обучение или специализация 50 лв.
        - свидетелство за завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци 50 лв.
        - сертификат от курс за допълнително обучение 50 лв.
Експресна поръчка за издаване на диплома  след получаване на холограмни стикери (до 3 дни) 200 лв.
Бърза поръчка за издаване на диплома  след получаване на холограмни стикери (до 15 дни) 100 лв.
Издаване на академична справка (до 3 дни) 100 лв.
Издаване на академична справка 50 лв.
Издаване на академична справка, преведена на чужд език 90 лв.
Издаване на академична справка, преведена на чужд език на лица, завършили ВСУ 150 лв.
Издаване на различни видове документи - уверения, служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето 8 лв.
Издаване на различни видове документи на чужд език - уверения, служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето 40 лв.
Разрешение за преместване в друга специалност 100 лв.
Разрешение за преместване от редовно обучение в задочно 90 лв.
Разрешение за преместване от задочно обучение в редовно 80 лв.
Разрешение за преместване от друго ВУ 200 лв.
Разрешение за преместване в друго ВУ 250 лв. + 30 % семестр. такса
Такса за издаване на индивидуален протокол за явяване на изпит 25 лв.
Такса прекъсване по желание 30 лв.
Такса отписване на студент по негово желание:  
    - след приключване на учебната година 30 лв.
    - преди края на семестър 300 лв.
Възстановяване на студентски права:  
    - след прекъсване по желание 80 лв.
    - след административно прекъсване 120 лв.
Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език (за студенти) 100 лв.
Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език (за преподаватели) 150 лв.
Експресно издаване на сертификат за равнище на владеене на чужд език (до 3 дни) такса + 50 лв.
Издаване на Сертификат на ВСУ за равнище на владеене на чужд език (превод на чужд език)  
 

Абонамент за новини

Абонамент за бюлетин на Студентски съвет. Всички полета със * са задължителни .
НПСС

ЗА КОНТАКТИ С НАС

Може да се свържете с екипа на Студентски съвет на посочените контакти:

Адрес: 9007 Варна, к.к. "Чайка",
ул. „Янко Славчев“, офис А233

е-mail: sc@vfu.bg 

телефон: 052/359 622
Facebook: www.fb.com/studentVFU