SJ Univer - шаблон joomla Продвижение

ПОСТОЯННИ ЕКИПИ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

Екипите на Студентски съвет към ВСУ „Черноризец Храбър“ са структурни звена с постоянна функционалност, в които се извършва основната дейност по съответните приоритети. Те са създадени за улесняване на работата, която се разделя по звена. Дейността в екипите е: 

  • Екип “Mеждународни контакти, сътрудничество и PR”
Екип “Международна дейност, сътрудничество и PR” отговаря за функционалното осъществяване на международни контакти с чужди университети, студенти, делегации и мобилности.
За своя цел, екипът си е поставил следното: активно занимание с ЕРАЗЪМ студентите в университета, отговаряйки за техния цялостен комфорт и нужди, водене на реклама и връзки с обществеността на студентски съвет към ВСУ, международна дейност, сътрудничество и партньорство с университети в ЕС и извън него.
  • Екип "Културно-спортни и масови дейности"
Екип "Културна и спортна масова дейност" организира и контролира провеждането на различни мероприятия в университета под ръководството на Студентски съвет, както и със съдействието на професионалните спортни. Организираните мероприятия са основно в културната и спортната сфери, като студентите могат да се включват активно във всяко едно от тях. Едно от най-вълнуващите спортни събития в университета е "Вътрешен турнир за купата на ректора".
  • Екип "Правно сътрудничество и администрация"
Екип "Правно сътрудничество и администрация" активно ръководи и организира работата с вътрешните организации и структури в университета. Кореспондира с отдел Фронт офис, както и организира, ръководи и осъществява мониторинг върху дейността на груповия отговорник.
Организира срещи с груповите отговорници и ръководството на СС и уведомява за срещи с ректорското ръководство. Приема и обработва постъпили докладни записки по проблеми от административен характер комуникира с Директора, Зам. Директор и инспектори от фронт офис при постъпване на запитвания и предложения за работа на СС. Осигурява сътрудничество и помощ по въпроси от частен и административен характер.

Абонамент за новини

Абонамент за бюлетин на Студентски съвет. Всички полета със * са задължителни .
НПСС

ЗА КОНТАКТИ С НАС

Може да се свържете с екипа на Студентски съвет на посочените контакти:

Адрес: 9007 Варна, к.к. "Чайка",
ул. „Янко Славчев“, офис А233

е-mail: sc@vfu.bg 

телефон: 052/359 622
Facebook: www.fb.com/studentVFU