SJ Univer - шаблон joomla Продвижение

ИСТОРИЯ НА СТУДЕНТСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВСУ

Функционирането на Студентските съвети като институция във Висшите училища започва преди 1994 година. Идеята за създаването на тези студентски организации е те да представляват и изразяват мнението на студентската общност пред Ръководството на Висшите училища, които представляват.
В края на 1995 година, след промени в Закона за висшето образование, Студентските съвети се институционализират като задължително звено във всеки университет. Правата и задълженията на Съвета се регламентират в Закона за висшето образование. Съгласно тези правомощия, Студентските съвети получават четиригодишен мандат на управление.

През март 2000 година, след поредни промени в Закона за висшето образование, в гр. Свищов се провежда Учредително събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България. Идеята за създаване на тази организация е да обединява студентските лидери и да създава партньорство между тях. Основната цел на Националното представителство на студентските съвети е утвърждаване на Студентските съвети като основни значими партньори на Ръководствата на ВУ в страната.

Промените през юни 2004 година в Закона за висшето образование задължават университетите да проведат в рамките на шест месеца избор за нови Студентски съвети. Това бе належащо във връзка с въвеждане на ограничения в мандатния период. Мандатността от четири години се променя на две, с възможност за избор на втори мандат. Основният аргумент на законодателя е да се преустанови дългогодишната практика- едни и същи лица за дълъг период от време да представляват колегите си по недемократичен и непрозрачен начин.

Днес Студентски съвет на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" е коректив на ръководството в университета. Наши представители са членове на ръководните органи в Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" и работят за разрешаване на студентските проблеми и казуси. Водени от общите ни мисии и цели да работим за подобряване на качеството на обучение, ние, студентите продължаваме мисията на нашите предшественици.

Студентският съвет на ВСУ "Черноризец Храбър" е единствения легитимен представител на студентската общност в Университета и се състои от представителите на студентите на ВСУ.

Целите на Съвета са свързани с: реализиране на правата на студентското самоуправление; защита на социалните интереси на обучаващите се в ВСУ "Черноризец Храбър"; провеждане на културна, спортна, научна, творческа, междууниверситетска и международна дейност.

Студентския съвет на ВСУ "Черноризец Храбър" се стреми към популяризирането и приобщаването на все повече студенти към дейностите, реализиране от него, като по този начин способства за изграждането на нови и полезни умения у бъдещите инженери и специалисти.


 ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

 Мален Манев   Николай Бърнев   Йордан Йорданов   Добромир Недков   Мариян Ников   Йосиф Артименков   Доника Николова    

 

 

Абонамент за новини

Абонамент за бюлетин на Студентски съвет. Всички полета със * са задължителни .
НПСС

ЗА КОНТАКТИ С НАС

Може да се свържете с екипа на Студентски съвет на посочените контакти:

Адрес: 9007 Варна, к.к. "Чайка",
ул. „Янко Славчев“, офис А233

е-mail: sc@vfu.bg 

телефон: 052/359 622
Facebook: www.fb.com/studentVFU