SJ Univer - шаблон joomla Продвижение

ГРУПОВИ ОТГОВОРНИЦИ НА ВСУ

Групов отговорник
 
Правилник

Всеки курс на Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” задължително трябва да има групов (курсов) отговорник. Групови (курсови) отговорници биват избирани чрез общо събрание на групата (Курсът).

Изборът на групов отговорник се прави за първи път в първи курс в началото на учебната година до 15 октомври. Групов (Курсов ) отговорник може да стане само ако кандидатът е подкрепен с 50% +1 гласа и е с мандат от 2 години с възможност за преизбиране при условията записани в Чл.3 ал. 2 от правилникът за дейността на груповият отговорник.

Груповият (Курсов) отговорник е важна част от студентската общност на университета. Груповият (курсов) отговорник е длъжност, която заема важна и жизнена позиция в университета. Студентски съвет разчита на отговорността и сериозността на груповият (курсов) отговорник да уведомява студентите от курсът му, който засягат техните личностни интереси.

Всеки курс на Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” задължително трябва да има групов (курсов) отговорник. Групови (курсови) отговорници биват избирани чрез общо събрание на групата (Курсът).

Изборът на групов отговорник се прави за първи път в първи курс в началото на учебната година до 15 октомври. Групов (Курсов ) отговорник може да стане само ако кандидатът е подкрепен с 50% +1 гласа и е с мандат от 2 години с възможност за преизбиране при условията записани в Чл.3 ал. 2 от правилникът за дейността на груповият отговорник.

Груповият (Курсов) отговорник е важна част от студентската общност на университета. Груповият (курсов) отговорник е длъжност, която заема важна и жизнена позиция в университета. Студентски съвет разчита на отговорността и сериозността на груповият (курсов) отговорник да уведомява студентите от курсът му, който засягат техните личностни интереси.

Задължения на Груповият отговорник:

 • Длъжен да уведомява студентите от групата (курса) си за предстоящи мероприятия организирани от Университета и/или Студентски съвет.
 • Предстоящи срещи с Ръководството на Университета и/или Студентски съвет. - При 3 неприсъствия правата на груповия отговорник биват сваляни и се прави нов избор.
 • Да поддържа контакт с представителя на своята катедра.
 • Да присъства задължително за Общи събрания на груповите отговорници свикани от Студентски съвет.
 • Да събира студентските книжки в срок от един месец (очни занятия) за заверка от Фронт офис за платена такса.
 • При нарушения на нормативната уредба на ВСУ да уведомява Ръководител катедра или Студентски съвет.
 • Да участва активно с мнение в групата на груповите отговорници във Фейсбук.

Права на Груповият отговорник:

 • Да прави предложения относно учебната дейност в университета към Студентски съвет.
 • При въпроси се ползва с предимство от ръководители, инспектори на Професионални направления и Фронт Офис.
 • Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Студентски съвет на ВСУ.
 • Да се ползва с отстъпка в размер на 10% от семестриалната такса.
 • Може да кандидатства за създаване на проект и да бъде ръководител след одобрение от екипа на Студентски съвет.
Всички нормативни документи, които се отнасят до дейността на Студентски съвет и груповите отговорници може да намерите ТУК

Абонамент за новини

Абонамент за бюлетин на Студентски съвет. Всички полета със * са задължителни .
НПСС

ЗА КОНТАКТИ С НАС

Може да се свържете с екипа на Студентски съвет на посочените контакти:

Адрес: 9007 Варна, к.к. "Чайка",
ул. „Янко Славчев“, офис А233

е-mail: sc@vfu.bg 

телефон: 052/359 622
Facebook: www.fb.com/studentVFU