SJ Univer - шаблон joomla Продвижение

БНБ обяви конкурс за стипендии за 2016 година

  • Сряда, 21 Октомври 2015 18:08
БНБ обяви конкурс за стипендии за 2016 година
По случай 125-годишния юбилей на Българската народна банка Управителният съвет учреди ежегодни годишни стипендии. Целта е да бъдат стимулирани перспективни студенти и докторанти да специализират в области и разработват теми с важно значение за дейността на БНБ.
За период от 9 месеца БНБ отпуска следните стипендии:
- Две стипендии по 500 лв. месечно за студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "магистър".
- Една стипендия от 700 лв. месечно за докторанти.
Изисквания към кандидатите:
1. Да са български граждани;
2. Към датата на кандидатстването за стипендия да са докторанти в редовна форма на обучение или студенти, обучаващи се в редовна форма за придобиване на ОКС „магистър” в акредитирани висши училища в страната или чужбина, с подходящи за БНБ специалности;
3. Студентите, обучаващи се в степен магистър:
след придобита степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър", да имат среден семестриален успех най-малко много добър (5.00) и среден успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа най-малко много добър (5.00);
без придобита степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър", да имат завършени поне шест семестъра и среден успех от следването си към момента на кандидатстване най-малко много добър (5.00);
4. Да не са служители на БНБ;
5. Да не са роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен с членове на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ или с членове на Управителния съвет на БНБ.
6. Лице, което е било стипендиант на БНБ, няма право да кандидатства отново за стипендия на БНБ, освен ако е получавало стипендия на БНБ за студент редовно обучение, обучаващ се за придобиване на образователно – квалификационна степен „магистър“ и кандидатства за стипендия като обучаващ се за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Мотивационно писмо;
2. Автобиография, в която да се акцентира на научната активност на кандидата - публикувани статии, участие в конференции и семинари, подготвени и представени научни реферати и др.;
3. За студентите-магистри - документи от университетската администрация за записан семестър за ОКС „магистър” за текущата година и:
диплома за завършена степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър"за студентите-магистри с придобита степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър"; или
документ за завършени шест семестъра и за успех от следването до момента (уверение, академична справка) за студентите-магистри без придобита степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър";
4. За докторантите - заповед за зачисляване в докторантура;
Кандидатите от университети в чужбина могат да намерят допълнителна информация на интернет страницата на БНБ www.bnb.bg.
5. Декларация по образец;
6. Есе в обем до 5 стандартни страници на български или на английски език по следните теми:
- За студентите – магистри: Фактори за динамиката на безработицата в България след 2009 г.
- За докторантите: Философия на отрицателните лихви на централните банки.
Подаване на документите:
Документите на кандидатите се подават в периода от 1 до 30 ноември 2015 г.:
- На гише „Информация” в паричния салон на БНБ – София, от 08:30 до 15:45 ч. в работни дни.
- С препоръчано писмо на адрес: Българска народна банка, пл. "Княз Александър І" № 1, София – 1000, гише ”Информация”, за дирекция "Управление на човешките ресурси", относно: "Конкурса за стипендианти на БНБ".
- На e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като приложените документи за участие трябва да бъдат във формат .pdf.
В работни дни информация за конкурса може да бъде получена на тел. 02 / 9145 2723 от секретаря на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ.
Предоставените от Вас доброволно лични данни и документи са защитени в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Те се събират, обработват и съхраняват за нуждите на БНБ съгласно предписанията на Закона за защита на личните данни. Българската народна банка е администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния управител.Трети лица могат да получат достъп до личните Ви данни само по реда и при условията на закона. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на личните данни.

Събития

НАУЧЕН ФОРУМ "ДЪРЖАВНОСТ И ДИПЛОМАЦИЯ"     Държавността и ...
 12 Март 2019
Отбелязваме се със #studentVFU
 03 Октомври 2017
summer.selfie.vfu@abv.bg Авторските фотографии ще се състезават в 5 ...
 30 Юни 2017

Абонамент за новини

Абонамент за бюлетин на Студентски съвет. Всички полета със * са задължителни .
НПСС

ЗА КОНТАКТИ С НАС

Може да се свържете с екипа на Студентски съвет на посочените контакти:

Адрес: 9007 Варна, к.к. "Чайка",
ул. „Янко Славчев“, офис А233

е-mail: sc@vfu.bg 

телефон: 052/359 622
Facebook: www.fb.com/studentVFU