Печат на тази страница

Проф. Бакърджиева: Образователният продукт да се съобразява с новите реалности

Проф. Бакърджиева: Образователният продукт да се съобразява с новите реалности
Намираме се в нови реалности, с които трябва да се съобразява образователният продукт. Това коментира проф. д-р Теодора Бакърджиева, Директор на Технологичния институт на Варненския свободен университет (ВСУ) по време на конференцията "Образование и медии", организирана от Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV.
Тя представи нов проект на ВСУ, ръководен от президентът проф. д.ик.н. Анна Недялкова в основата, на който е именно синергията медии-образование.
"От една страна медиите се включват в една действителност, в която всеки един потребител би могъл да създава съдържание и да публикува съдържание. От друга страна медиите в университетите и преподавателите в университетите трябва да преподават по нов начин. Ако ние преподаваме, както сме преподавали вчера на нашите възпитаници, това означава, че ги ощетяваме за утре." - обясни проф. д-р Бакърджиева.
Проф. д-р Бакърджиева представи Project SMART FUTURE: Education–Media Synergy, а именно проект за създаване на иновативни образователни продукти с участието на университети партньори, медийни партньори, водещи експерти, бизнеса и работодатели.
Създаването на нови подходи и на интернационализацията на образованието е сред причините за създаване на този проект, посочи проф. д-р Бакърджиева.
"В основата на проекто стои именно да създадем такива образователни ресурси за студентите ни, които включват селектирани медийни продукти с високо качество, учебни материали, с които преподавателите разполагат и разпространяват, но и своята добавена стойност, а именно коментар на преподавателите и експертите върху това, което се включва в селектираните медийни продукти и в нашия учебен ресурс." - коментира проф. д-р Бакърджиева.
Те целят да предоставят дуално образование в уеб среда с тяхната платформа и да сертифицират знанията и уменията на студентите.