SJ Univer - шаблон joomla Продвижение

Студент на ВСУ "Черноризец Храбър" на стаж във Висшия съдебен съвет

    Публикувана в Новини
  • Сряда, 28 Февруари 2018 18:52
Студент на ВСУ "Черноризец Храбър" на стаж във Висшия съдебен съвет
         Леман Хакиф e студент в IV-ти курс, редовна форма на обучение, спец. “Право” към Юридическия факултет
на ВСУ “Черноризец Храбър” и e от активните студенти на университета. Студентски съвет получава информация за всеки изявен студент и ги мотивира  да бъдат активни.
Публикуваме дейностите, в които взема участие Леман Хакиф началото на 2017/2018 академична година. Пожелаваме й успех в личен и професионален план. 
Прочетете за нейните успехи от нейното писмо до Студентски съвет:

„През изминалите години имах възможността да взема участие в редица извънаудиторни дейности като стажантски програми в основните държавни институции, в конференции на национално и международно ниво, както и майсторски класове, организирани от ВСУ.

Моят стаж във Висшия съдебен съвет – най важната структура в съдебната власт у нас.

За стажантската програма разбрах от фейсбук страницата на университета. Веднага привлече моя интерес и започнах да подготвям необходимите документи за първоначалния подбор . Успешно преминах към втори кръг, при което трябваше да попълня въпросник. В рамките на една седмица ми съобщиха,че съм одобрена.

Още по време на семинарните занятия в университета имах възможността да се запозная с функциите, правомощията, структурата и компетенциите на ВСС и на неговата администрация, а благодарение на стажантската програма видях как на практика се прилагат законовите разпоредби, регламентирани в Конституцията на Република България, Закона за Съдебната власт и др. нормативни актове.

За мен беше изключително удоволствие да бъда активен участник в дейността на Администрацията на ВСС, да наблюдавам заседанията на двете Колегии и Пленума на Висшия съдебен съвет, както и да имам досег с реалната практическа дейност в институцията , която определя основните положения на съдебната власт. За успешно приключилия стаж получих удостоверение на специална церемония.

Участия в конференции

Катедра ,,Правни науки‘‘ и Студентски съвет на ВСУ ,,Черноризец Храбър‘‘ ежегодно организират студентски научни конференции. Всеки желаещ, изготвя доклад, който се представя пред публика. Желание за участие заявяват и студенти от други университети. Докладите се оценяват от експертно жури, което се състои от наши преподаватели- водещи специалисти в сферата на правните науки. След всяко представяне се поставят въпроси и се водят дебати. Така обогатяваме знанията си и вникваме по-дълбоко в материята на правото.

В края на конференцията се връчват сертификати (с ECTS кредити) и грамоти за отлично представяне на участниците, най-високо оценени от експертното жури.

ВСУ дава шанс на студентите си да покажат и докажат своите знания и умения и на международно ниво. Тази година взех участие в международна конференция в Закопане, Полша, където имаше участници от Украйна, Словакия и др. държави. Освен научна, конференцията имаше и културна стойност. Отблизо се запознах с полската култура,история и традиции. Също така получих сертификат, който удостоверява моето участие, а докладът ми е публикуван в сборник .

Моята номинация за Годишни поименни награди на Община Варна - 2017г.

Въз основа на всичките ми участия през академичната 2016-2017г. бях отличена с награда в категория ,,Правни науки‘‘. Много съм щастлива, че съм удостоена с тази значима награда от Община Варна. Тя е доказателство, че положените усилия не остават незабелязани, което ме мотивира да продължавам да работя все така усърдно за своето професионално и личностно развитие.

След такива постижения бих искала най-сърдечно да изкажа благодарностите си към Aкадемичното ръководство на ВСУ ,, Черноризец Храбър‘‘, без чиито инициативи, тези нямаше да бъдат факт и към преподавателите ни от катедра ,, Правни науки‘‘, които допринесоха много за нашето развитие и без тяхната подкрепа и напътствия, знанията и качествата ни биха били немислими. ВСУ създава условия, благодарение на които ние студентите сме способни да се конкурираме и постигаме показателни и убедителни успехи. Наша задача е да оправдаем старанието на университета и гордо да споделяме всяко свое постижение, което е резултат на общите ни усилия. „ 

Събития

Отбелязваме се със #studentVFU
 03 Октомври 2017
summer.selfie.vfu@abv.bg Авторските фотографии ще се състезават в 5 ...
 30 Юни 2017
Уважаеми колеги,Катедра "Правни науки" към Юридическия факултет на ...
 25 Април 2017

Абонамент за новини

Абонамент за бюлетин на Студентски съвет. Всички полета със * са задължителни .
НПСС

ЗА КОНТАКТИ С НАС

Може да се свържете с екипа на Студентски съвет на посочените контакти:

Адрес: 9007 Варна, к.к. "Чайка",
ул. „Янко Славчев“, офис А233

е-mail: sc@vfu.bg 

телефон: 052/359 622
Facebook: www.fb.com/studentVFU