SJ Univer - шаблон joomla Продвижение

Събития

 

НАУЧЕН ФОРУМ "ДЪРЖАВНОСТ И ДИПЛОМАЦИЯ"

Публикувана в Събития
Вторник, 12 Март 2019 16:17
(1 глас)

НАУЧЕН ФОРУМ "ДЪРЖАВНОСТ И ДИПЛОМАЦИЯ"


    Държавността и дипломацията са основните акценти на предстоящия научен форум. Те очертават границите и определят тенденциите в съвременния свят. Генезисът на Третата българска държава преминава през политически, икономически и военни изпитания, които утвърждават нейния суверенитет. Както преди 140 години, така и в съвременния свят ролята на дипломацията е неоспорима, предвид възможностите и постигнатите от нея резултати.

Основната цел на научния форум е дискусия, в която да се очертаят различни аспекти от българската политическа, дипломатическа и военна история, създаващи ясна картина на многообразието от възходи и падения на българското общество, но също така и добра представа за съвременните предизвикателства, очертаващи настоящите и бъдещите приоритети.

ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА:

Студентският съвет на Варненския свободен университет за втора поредна година организира този научен форум. Той е част от научно-изследователската дейност на студентската организация. 

       Научният форум ще се проведа на 30-31 май 2019 година във Варненския свободен университет. Първата част представлява "Експертна диксусия", а втората част "Студентски разработки". На 30.05 акцента на форума ще бъде върху държавността в световен мащаб, а на 31.05 върху дипломацията, бъдещето на Европейския съюз. Теми на дискусиите ще бъдат свързани с: международните отношения, правото, сигурността, управлението, политиката, световните политически, икономически и военни събития.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

Максималният обем на разработените доклади  да е до 10 страници, презентациите – в рамките на 10 мин. 
Участниците могат да представят един доклад (самостоятелно или в съавторство с един съавтор).

Формат на страницата: А4, полета – стандартни.

ЗаглавиеTimes New Roman14 ptboldцентриранос главни букви (All caps). Заглавието не се пренася ръчно на нов ред! Следва един празен ред.

Автор(и): Изписват се името и фамилията на автора (авторите) – Times New Roman12 ptboldцентрирано.

Институция: Изписва се пълното име на университета (института) – Times New Roman12 ptboldцентрирано. Следва един празен ред.

Текст на доклада: Times New Roman12 ptдвустранно подравнено (justified), с отстъп на нов ред – 1,25 см (0,49″). Между абзаците не се оставя допълнително разстояние (Spacing – before, after – 0).

Бележките под линия (footnote), ако има такива, се разполагат под линия на всяка страница, номерират се с арабски цифри – Times New Roman10 ptразредка 1двустранно подравнени.

Цитиране в текста: ако вътре в текста има препратка към друг автор (негов труд, статия и т.н.), следва да се посочи източникът, като в кръгли скоби ( ) се изписват фамилията на автора, годината на публикуване, двоеточие и страницата, напр.: Т. Бояджиев посочва, че… (Бояджиев 2002: 15). При цитиране се използват следните кавички: „ ”.

Библиография: Един празен ред след основния текст се изписва заглавието Библиография – Times New Roman12 ptboldдвустранно подравнено. Следва един празен ред. На следващия ред започва подреждането на авторите в азбучна последователност на фамилиите. Фамилиите на автори, изписвани на латиница, се транслитерират на кирилица.

Примери за оформление на библиографията:

Монография:

Бояджиев 2002: Бояджиев, Т. Българска лексикология. София, 2002.

Камерън 1985: Cameron, D. Feminism and Linguistic Theory. London, 1985.

Статия от сборник или периодично издание:

Стаменов 1997: Стаменов, М. Опит за бинарен модел на значението на устойчивите фразеологични съчетания. – В: Общност и многообразие на славянските езици. Сборник в чест на проф. Иван Леков. София, 1997, с. 5–15.

Христов 1979: Христов, П. За езиковото значение на глаголните представки в българския език. – В: Български език. Год. ХХІХ, 1979, кн. 2.

Електронен източник:

Кирова 2006: Кирова, Л. Интернационализация на разговорната реч чрез съвременните професионални социални сленгове. – В: Литернет, 15.04.2006, <http://liternet.bg/publish3/lkirova/internacionalizacia.htm>.

При цитирането на електронен източник се посочва:

а) име на сайта (напр. Литернет);

б) дата на публикуване (напр. 15.04.2006);

в) точен адрес на страницата, заграден в триъгълни скоби < >.

СРОКОВЕ:

Подаване на заявки за участие с тема и резюме до 10.05.2019 г. и готов доклад – до 25.05.2019 г. на 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Начало на Научния форум е на 30.05.2019 г. в  Руския център – 9,00 ч. (регистрация), 9,15 ч. (откриване)

Повече информация на страницата на Студентския съвет:https://www.facebook.com/events/426504848154208/

 

НАУЧЕН ФОРУМ „140 ГОДИНИ ОТ САН СТЕФАНО И БЕРЛИН - ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ”

Публикувана в Събития
Неделя, 11 Март 2018 17:10
(0 гласа)

НАУЧЕН ФОРУМ

         на тема        

140 ГОДИНИ ОТ САН СТЕФАНО И БЕРЛИН-

ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ 

Възстановяването на Третата българска държава преди 140 години е повод да се актуализират известни събития от този период. Това дава възможност и да се формулират в контекста на съвременния свят основните акценти на промените в Европейския югоизток. Договорът от Сан Стефано, политическите преговори и конкретните резултати от Берлинския конгрес са добра база, върху която ще се търсят генезиса и многовекторните изменения в региона, актуaлни и до днес. Промените в сферата на международните отношения, икономиката, правото и сигурността в България, Балканите и Европа след 140 години.


Студентски съвет ви кани да участвате на Научния форум "140 години от Сан Стефано и Берлин- история и съвременност" с ваши разработки по темата. Можете да напишете доклади в следните направления: международни отношения, икономика, право и сигурност. Всеки участник ще получи сертификат, а отличените  ще получат награди от Студентски съвет. 
Ще имате възможност да участвате в дискусии на темата на форума с експетри от цяла България. 

 

ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА:

Събитието ще се проведе на 26.04 и 27.04 във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър". Първата част представлява "Експертна диксусия", а втората част "Студентски разработки". На 26.04 акцента на форума ще бъде върху международните отношения и икономиката, а на 27.04 върху правото и сигурността.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

Максималният обем на разработените доклади  да е до 10 страници, презентациите – в рамките на 10 мин.

Участниците могат да представят един доклад (самостоятелно или в съавторство с един съавтор).

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ: 

Максималният обем на разработените доклади да е 10 страници, включително илюстративния материал.

Презентациите да са в рамките на 10 мин.

Технически параметри на формата на докладите:

• Да бъдат написани на текстов редактор MS Word. • Размер на белите полета на страницата в см: 2,5 от всяка страна.

• Шрифт: Times New Roman Cyr, 12 pt.

• Междуредие: single

• Тема: Times New Roman Cyr, 14 pt, bold, center

• Автор: собствено, бащино и фамилно име, специалност и висше училище,

Times New Roman Cyr, 12 pt., италик, center.

• Използване на система за библиографско описание на използваната литература в текста. • Съставяне на списък с използвана литература

Организаторите не предвиждат допълнително редактиране, но си запазват правото да не публикуват докладите

презентациите, които са извън темата и не отговарят на посочените изисквания и научните стандарти.

 

СРОК:

Подаване на заявки за участие с тема и резюме до 10.04.2018 и готов доклад – до 20.04.2018 г. на 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Начало на Научния форум е на 26.04.2018 г. в  Руски център – 8,30 ч. (регистрация), 9,00 ч. (откриване)


https://www.facebook.com/events/341668862990346/ 

 

Rabbit Party #vol.2

Публикувана в Събития
Вторник, 03 Октомври 2017 06:29
(2 гласа)
Отбелязваме се със #studentVFU

#Спечели300лвНаграда

Публикувана в Събития
Петък, 30 Юни 2017 09:14
(0 гласа)

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Авторските фотографии ще се състезават в 5 категории и разработка на проектна деност
1. “Селфи в академичния корпус на ВСУ”
2. “Селфи на морския бряг”
3. “Селфи по време на изпитна сесия”
4. “Фотография на университетския корпус”
5. “Фотография – свободен стил”
6. "Проектна дейност в областта на изкуството, архитектурата, дизайна, строителството и модата"

Всеки участник може да изпрати до 1 фотография във всяка категория.
Снимките да се изпращат на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като се отбележи “За селфиконкурса” в “Относно” и се изпишат три имена, професионално направление, електронна поща. В конкурса могат да участват и кандидат-студенти записали се до 30.06.2017.
Класиране и награждаване:
Две от снимките ще бъдат наградени чрез харесванията на публиката (снимка, събрала най-много харесвания във Фейсбук).
Три снимки ще бъдат оценявани, класирани и наградени от жури, съставено от студенти и преподаватели.
Наградите представляват еднократна парична стипендия по 300 лв.

До 30.06.2017 г. трябва всички фотографии да се изпратят на горепосочения адрес.

Абонамент за новини

Абонамент за бюлетин на Студентски съвет. Всички полета със * са задължителни .
НПСС

ЗА КОНТАКТИ С НАС

Може да се свържете с екипа на Студентски съвет на посочените контакти:

Адрес: 9007 Варна, к.к. "Чайка",
ул. „Янко Славчев“, офис А233

е-mail: sc@vfu.bg 

телефон: 052/359 622
Facebook: www.fb.com/studentVFU