SJ Univer - шаблон joomla Продвижение

НАУЧЕН ФОРУМ "ДЪРЖАВНОСТ И ДИПЛОМАЦИЯ"

Оценете
(1 глас)
  • Вторник, 12 Март 2019 16:17
НАУЧЕН ФОРУМ "ДЪРЖАВНОСТ И ДИПЛОМАЦИЯ"

НАУЧЕН ФОРУМ "ДЪРЖАВНОСТ И ДИПЛОМАЦИЯ"


    Държавността и дипломацията са основните акценти на предстоящия научен форум. Те очертават границите и определят тенденциите в съвременния свят. Генезисът на Третата българска държава преминава през политически, икономически и военни изпитания, които утвърждават нейния суверенитет. Както преди 140 години, така и в съвременния свят ролята на дипломацията е неоспорима, предвид възможностите и постигнатите от нея резултати.

Основната цел на научния форум е дискусия, в която да се очертаят различни аспекти от българската политическа, дипломатическа и военна история, създаващи ясна картина на многообразието от възходи и падения на българското общество, но също така и добра представа за съвременните предизвикателства, очертаващи настоящите и бъдещите приоритети.

ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА:

Студентският съвет на Варненския свободен университет за втора поредна година организира този научен форум. Той е част от научно-изследователската дейност на студентската организация. 

       Научният форум ще се проведа на 30-31 май 2019 година във Варненския свободен университет. Първата част представлява "Експертна диксусия", а втората част "Студентски разработки". На 30.05 акцента на форума ще бъде върху държавността в световен мащаб, а на 31.05 върху дипломацията, бъдещето на Европейския съюз. Теми на дискусиите ще бъдат свързани с: международните отношения, правото, сигурността, управлението, политиката, световните политически, икономически и военни събития.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

Максималният обем на разработените доклади  да е до 10 страници, презентациите – в рамките на 10 мин. 
Участниците могат да представят един доклад (самостоятелно или в съавторство с един съавтор).

Формат на страницата: А4, полета – стандартни.

ЗаглавиеTimes New Roman14 ptboldцентриранос главни букви (All caps). Заглавието не се пренася ръчно на нов ред! Следва един празен ред.

Автор(и): Изписват се името и фамилията на автора (авторите) – Times New Roman12 ptboldцентрирано.

Институция: Изписва се пълното име на университета (института) – Times New Roman12 ptboldцентрирано. Следва един празен ред.

Текст на доклада: Times New Roman12 ptдвустранно подравнено (justified), с отстъп на нов ред – 1,25 см (0,49″). Между абзаците не се оставя допълнително разстояние (Spacing – before, after – 0).

Бележките под линия (footnote), ако има такива, се разполагат под линия на всяка страница, номерират се с арабски цифри – Times New Roman10 ptразредка 1двустранно подравнени.

Цитиране в текста: ако вътре в текста има препратка към друг автор (негов труд, статия и т.н.), следва да се посочи източникът, като в кръгли скоби ( ) се изписват фамилията на автора, годината на публикуване, двоеточие и страницата, напр.: Т. Бояджиев посочва, че… (Бояджиев 2002: 15). При цитиране се използват следните кавички: „ ”.

Библиография: Един празен ред след основния текст се изписва заглавието Библиография – Times New Roman12 ptboldдвустранно подравнено. Следва един празен ред. На следващия ред започва подреждането на авторите в азбучна последователност на фамилиите. Фамилиите на автори, изписвани на латиница, се транслитерират на кирилица.

Примери за оформление на библиографията:

Монография:

Бояджиев 2002: Бояджиев, Т. Българска лексикология. София, 2002.

Камерън 1985: Cameron, D. Feminism and Linguistic Theory. London, 1985.

Статия от сборник или периодично издание:

Стаменов 1997: Стаменов, М. Опит за бинарен модел на значението на устойчивите фразеологични съчетания. – В: Общност и многообразие на славянските езици. Сборник в чест на проф. Иван Леков. София, 1997, с. 5–15.

Христов 1979: Христов, П. За езиковото значение на глаголните представки в българския език. – В: Български език. Год. ХХІХ, 1979, кн. 2.

Електронен източник:

Кирова 2006: Кирова, Л. Интернационализация на разговорната реч чрез съвременните професионални социални сленгове. – В: Литернет, 15.04.2006, <http://liternet.bg/publish3/lkirova/internacionalizacia.htm>.

При цитирането на електронен източник се посочва:

а) име на сайта (напр. Литернет);

б) дата на публикуване (напр. 15.04.2006);

в) точен адрес на страницата, заграден в триъгълни скоби < >.

СРОКОВЕ:

Подаване на заявки за участие с тема и резюме до 10.05.2019 г. и готов доклад – до 25.05.2019 г. на 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Начало на Научния форум е на 30.05.2019 г. в  Руския център – 9,00 ч. (регистрация), 9,15 ч. (откриване)

Повече информация на страницата на Студентския съвет:https://www.facebook.com/events/426504848154208/

 

Абонамент за новини

Абонамент за бюлетин на Студентски съвет. Всички полета със * са задължителни .
НПСС

ЗА КОНТАКТИ С НАС

Може да се свържете с екипа на Студентски съвет на посочените контакти:

Адрес: 9007 Варна, к.к. "Чайка",
ул. „Янко Славчев“, офис А233

е-mail: sc@vfu.bg 

телефон: 052/359 622
Facebook: www.fb.com/studentVFU