SJ Univer - шаблон joomla Продвижение

НАУЧЕН ФОРУМ "ДЪРЖАВНОСТ И ДИПЛОМАЦИЯ"

Публикувана в Събития
Вторник, 12 Март 2019 16:17
(1 глас)

НАУЧЕН ФОРУМ "ДЪРЖАВНОСТ И ДИПЛОМАЦИЯ"


    Държавността и дипломацията са основните акценти на предстоящия научен форум. Те очертават границите и определят тенденциите в съвременния свят. Генезисът на Третата българска държава преминава през политически, икономически и военни изпитания, които утвърждават нейния суверенитет. Както преди 140 години, така и в съвременния свят ролята на дипломацията е неоспорима, предвид възможностите и постигнатите от нея резултати.

Основната цел на научния форум е дискусия, в която да се очертаят различни аспекти от българската политическа, дипломатическа и военна история, създаващи ясна картина на многообразието от възходи и падения на българското общество, но също така и добра представа за съвременните предизвикателства, очертаващи настоящите и бъдещите приоритети.

ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА:

Студентският съвет на Варненския свободен университет за втора поредна година организира този научен форум. Той е част от научно-изследователската дейност на студентската организация. 

       Научният форум ще се проведа на 30-31 май 2019 година във Варненския свободен университет. Първата част представлява "Експертна диксусия", а втората част "Студентски разработки". На 30.05 акцента на форума ще бъде върху държавността в световен мащаб, а на 31.05 върху дипломацията, бъдещето на Европейския съюз. Теми на дискусиите ще бъдат свързани с: международните отношения, правото, сигурността, управлението, политиката, световните политически, икономически и военни събития.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

Максималният обем на разработените доклади  да е до 10 страници, презентациите – в рамките на 10 мин. 
Участниците могат да представят един доклад (самостоятелно или в съавторство с един съавтор).

Формат на страницата: А4, полета – стандартни.

ЗаглавиеTimes New Roman14 ptboldцентриранос главни букви (All caps). Заглавието не се пренася ръчно на нов ред! Следва един празен ред.

Автор(и): Изписват се името и фамилията на автора (авторите) – Times New Roman12 ptboldцентрирано.

Институция: Изписва се пълното име на университета (института) – Times New Roman12 ptboldцентрирано. Следва един празен ред.

Текст на доклада: Times New Roman12 ptдвустранно подравнено (justified), с отстъп на нов ред – 1,25 см (0,49″). Между абзаците не се оставя допълнително разстояние (Spacing – before, after – 0).

Бележките под линия (footnote), ако има такива, се разполагат под линия на всяка страница, номерират се с арабски цифри – Times New Roman10 ptразредка 1двустранно подравнени.

Цитиране в текста: ако вътре в текста има препратка към друг автор (негов труд, статия и т.н.), следва да се посочи източникът, като в кръгли скоби ( ) се изписват фамилията на автора, годината на публикуване, двоеточие и страницата, напр.: Т. Бояджиев посочва, че… (Бояджиев 2002: 15). При цитиране се използват следните кавички: „ ”.

Библиография: Един празен ред след основния текст се изписва заглавието Библиография – Times New Roman12 ptboldдвустранно подравнено. Следва един празен ред. На следващия ред започва подреждането на авторите в азбучна последователност на фамилиите. Фамилиите на автори, изписвани на латиница, се транслитерират на кирилица.

Примери за оформление на библиографията:

Монография:

Бояджиев 2002: Бояджиев, Т. Българска лексикология. София, 2002.

Камерън 1985: Cameron, D. Feminism and Linguistic Theory. London, 1985.

Статия от сборник или периодично издание:

Стаменов 1997: Стаменов, М. Опит за бинарен модел на значението на устойчивите фразеологични съчетания. – В: Общност и многообразие на славянските езици. Сборник в чест на проф. Иван Леков. София, 1997, с. 5–15.

Христов 1979: Христов, П. За езиковото значение на глаголните представки в българския език. – В: Български език. Год. ХХІХ, 1979, кн. 2.

Електронен източник:

Кирова 2006: Кирова, Л. Интернационализация на разговорната реч чрез съвременните професионални социални сленгове. – В: Литернет, 15.04.2006, <http://liternet.bg/publish3/lkirova/internacionalizacia.htm>.

При цитирането на електронен източник се посочва:

а) име на сайта (напр. Литернет);

б) дата на публикуване (напр. 15.04.2006);

в) точен адрес на страницата, заграден в триъгълни скоби < >.

СРОКОВЕ:

Подаване на заявки за участие с тема и резюме до 10.05.2019 г. и готов доклад – до 25.05.2019 г. на 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Начало на Научния форум е на 30.05.2019 г. в  Руския център – 9,00 ч. (регистрация), 9,15 ч. (откриване)

Повече информация на страницата на Студентския съвет:https://www.facebook.com/events/426504848154208/

 

НАУЧЕН ФОРУМ „140 ГОДИНИ ОТ САН СТЕФАНО И БЕРЛИН - ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ”

Публикувана в Събития
Неделя, 11 Март 2018 17:10
(0 гласа)

НАУЧЕН ФОРУМ

         на тема        

140 ГОДИНИ ОТ САН СТЕФАНО И БЕРЛИН-

ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ 

Възстановяването на Третата българска държава преди 140 години е повод да се актуализират известни събития от този период. Това дава възможност и да се формулират в контекста на съвременния свят основните акценти на промените в Европейския югоизток. Договорът от Сан Стефано, политическите преговори и конкретните резултати от Берлинския конгрес са добра база, върху която ще се търсят генезиса и многовекторните изменения в региона, актуaлни и до днес. Промените в сферата на международните отношения, икономиката, правото и сигурността в България, Балканите и Европа след 140 години.


Студентски съвет ви кани да участвате на Научния форум "140 години от Сан Стефано и Берлин- история и съвременност" с ваши разработки по темата. Можете да напишете доклади в следните направления: международни отношения, икономика, право и сигурност. Всеки участник ще получи сертификат, а отличените  ще получат награди от Студентски съвет. 
Ще имате възможност да участвате в дискусии на темата на форума с експетри от цяла България. 

 

ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА:

Събитието ще се проведе на 26.04 и 27.04 във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър". Първата част представлява "Експертна диксусия", а втората част "Студентски разработки". На 26.04 акцента на форума ще бъде върху международните отношения и икономиката, а на 27.04 върху правото и сигурността.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

Максималният обем на разработените доклади  да е до 10 страници, презентациите – в рамките на 10 мин.

Участниците могат да представят един доклад (самостоятелно или в съавторство с един съавтор).

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ: 

Максималният обем на разработените доклади да е 10 страници, включително илюстративния материал.

Презентациите да са в рамките на 10 мин.

Технически параметри на формата на докладите:

• Да бъдат написани на текстов редактор MS Word. • Размер на белите полета на страницата в см: 2,5 от всяка страна.

• Шрифт: Times New Roman Cyr, 12 pt.

• Междуредие: single

• Тема: Times New Roman Cyr, 14 pt, bold, center

• Автор: собствено, бащино и фамилно име, специалност и висше училище,

Times New Roman Cyr, 12 pt., италик, center.

• Използване на система за библиографско описание на използваната литература в текста. • Съставяне на списък с използвана литература

Организаторите не предвиждат допълнително редактиране, но си запазват правото да не публикуват докладите

презентациите, които са извън темата и не отговарят на посочените изисквания и научните стандарти.

 

СРОК:

Подаване на заявки за участие с тема и резюме до 10.04.2018 и готов доклад – до 20.04.2018 г. на 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Начало на Научния форум е на 26.04.2018 г. в  Руски център – 8,30 ч. (регистрация), 9,00 ч. (откриване)


https://www.facebook.com/events/341668862990346/ 

 

Rabbit Party #vol.2

Публикувана в Събития
Вторник, 03 Октомври 2017 06:29
(2 гласа)
Отбелязваме се със #studentVFU

#Спечели300лвНаграда

Публикувана в Събития
Петък, 30 Юни 2017 09:14
(0 гласа)

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Авторските фотографии ще се състезават в 5 категории и разработка на проектна деност
1. “Селфи в академичния корпус на ВСУ”
2. “Селфи на морския бряг”
3. “Селфи по време на изпитна сесия”
4. “Фотография на университетския корпус”
5. “Фотография – свободен стил”
6. "Проектна дейност в областта на изкуството, архитектурата, дизайна, строителството и модата"

Всеки участник може да изпрати до 1 фотография във всяка категория.
Снимките да се изпращат на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като се отбележи “За селфиконкурса” в “Относно” и се изпишат три имена, професионално направление, електронна поща. В конкурса могат да участват и кандидат-студенти записали се до 30.06.2017.
Класиране и награждаване:
Две от снимките ще бъдат наградени чрез харесванията на публиката (снимка, събрала най-много харесвания във Фейсбук).
Три снимки ще бъдат оценявани, класирани и наградени от жури, съставено от студенти и преподаватели.
Наградите представляват еднократна парична стипендия по 300 лв.

До 30.06.2017 г. трябва всички фотографии да се изпратят на горепосочения адрес.

Лятна научна сесия на Юридически факултет на ВСУ " Черноризец Храбър "

Публикувана в Събития
Вторник, 25 Април 2017 08:09
(0 гласа)
Уважаеми колеги,
Катедра "Правни науки" към Юридическия факултет на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" има удоволствието да Ви покани да участвате в ежегодната научна конференция в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет на ВСУ "Черноризец Храбър", която ще се проведе в периода 23 - 25.06.2017 г. 
Tемата на конференцията тази година е "Правото на сигурност".

Майсторски клас "Изкуството на комуникацията"

Публикувана в Събития
Четвъртък, 20 Април 2017 12:33
(1 глас)
В Майсторкия клас „Изкуството на комуникацията” се съчетават практически занятия в сферата на вербална и невербална комуникация, бизнес протокол, дипломатически церемониал и протокол, комуникация с представители на балкански и азиатски държави

Абонамент за новини

Абонамент за бюлетин на Студентски съвет. Всички полета със * са задължителни .
НПСС

ЗА КОНТАКТИ С НАС

Може да се свържете с екипа на Студентски съвет на посочените контакти:

Адрес: 9007 Варна, к.к. "Чайка",
ул. „Янко Славчев“, офис А233

е-mail: sc@vfu.bg 

телефон: 052/359 622
Facebook: www.fb.com/studentVFU